Hari Terbuka Penyelidikan FCSHD 2023: Ceramah “Minda Terpenjara: 40 Tahun Mengkaji Sejarah Sarawak”

21 Jun 2023 – Datu Dr Haji Sanib bin Haji Said, Pengurus Besar, Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak (AKYBMS) telah memberikan ceramah yang bertajuk “Minda Terpenjara: 40 Tahun Mengkaji Sejarah Sarawak” di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM), UNIMAS, Kota Samarahan sempena dengan Hari Terbuka Penyelidikan FCSHD 2023. Diharapkan dengan adanya perkongsian ilmu […]