Objektif

Ekonomi

Menjana sumber dana dan membentuk masyarakat usahawan berdaya lasak untuk mengumpul kekayaan, meguasai ekonomi dan membiayai projek dan program AKYBMS​

Politik

Mengukuhkan perpaduan dan melatih pemimpin untuk mengekalkan dan menguatkan mercu kuasa Kerajaan Negeri Sarawak

 

Pendidikan

Meningkatkan pencapaian dalam pendidikan rendah dan menengah untuk memastikan 50% keluarga Melayu Sarawak memiliki ijazah dan 50% lagi memiliki diploma yang berkualiti

Agama & Budaya

Menyemarakkan ajaran Islam dan warisan budaya untuk membentuk bangsa Melayu Sarawak tanpa masalah sosial serta sejahtera di dunia dan di akhirat

Keluarga & Belia

Membangunkan keluarga besar berlandaskan ajaran Islam dengan sekurang-kurangnya 7 orang anak ke arah mencapai komposisi 60% penduduk Sarawak

Membentuk generasi ulul albab yang berdisiplin untuk melahirkan pemimpin pelapis bagi memastikan keunggulan dan kecemerlangan bangsa Melayu selama-lamanya