Hari Terbuka Penyelidikan FCSHD 2023: Ceramah “Minda Terpenjara: 40 Tahun Mengkaji Sejarah Sarawak”

21 Jun 2023 – Datu Dr Haji Sanib bin Haji Said, Pengurus Besar, Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak (AKYBMS) telah memberikan ceramah yang bertajuk “Minda Terpenjara: 40 Tahun Mengkaji Sejarah Sarawak” di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM), UNIMAS, Kota Samarahan sempena dengan Hari Terbuka Penyelidikan FCSHD 2023.
Diharapkan dengan adanya perkongsian ilmu ini, warga UNIMAS dapat mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip penyelidikan dalam pengajian mereka.
Semoga hal ini dapat membantu penyelidik menjadi cekap dan dapat menyumbang kepada pengetahuan dan kefahaman dalam bidang masing-masing.

Kongsi berita ini