Temu Bual bersama Wartawan Suara Sarawak

5 Januari 2023 (Jumaat): Wartawan Suara Sarawak telah berkunjung ke Pejabat Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak (AKYBMS) untuk menemu bual YBhg. Datu Dr. Haji Sanib bin Haji Said, Pengurus Besar, AKYBMS. Semoga segala maklumat dan informasi yang diperolehi daripada temu bual ini akan memberikan manfaat yang besar, serta menyumbang kepada peningkatan ilmu dan pengalaman […]