Tema Hari Guru 2023: Guru Insani Pemangkin Generasi Madani

  Tema Hari Guru bagi tahun 2023, “Guru Insani Pemangkin Generasi Madani,” menekankan pentingnya peranan pendidik dalam membentuk generasi yang beradab dan bertanggungjawab. Selain itu, tema ini mengetengahkan matlamat pendidikan yang lebih luas iaitu mewujudkan masyarakat yang harmoni, beradab dan berakhlak mulia. Tema pada kali ini juga memfokuskan kepada “Kesediaan guru mendukung aspirasi Falsafah Pendidikan […]

“Pekerja Pemangkin Wadah Malaysia Madani”

Sambutan Hari Pekerja pada tahun 2023 di Malaysia dengan tema “Pekerja Pemangkin Wadah Malaysia Madani” memberikan makna yang penting dalam perjuangan pekerja untuk memperjuangkan hak mereka dalam mewujudkan sebuah negara yang madani. Sebagai pemangkin, para pekerja memainkan peranan penting dalam pembangunan negara, baik dari segi ekonomi mahupun sosial. Mereka berjuang untuk mendapatkan hak-hak yang adil […]