Kepulauan: Jurnal Antarabangsa Pengajian Kepulauan Melayu

Jurnal Kepulauan kali ini sangat istimewa, khususnya bagi Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak kerana keluaran kali ini bersempena dengan 25 tahun AKYBMS yang bertemakan "Pasak Keunggulan Bangsa". Dengan kata lain, Jurnal Kepulauan, Jilid 1/2021 merupakan kelahiran pertama Jurnal AKYBMS yang bermula dari tahun 2021. Penerbitan 2021 adalah satu penanda aras kejayaan AKYBMS bagi meneruskan penerbitan jurnal tahunannya.

Pada keluaran kali ini8, jurnal kepulauan menerbikan 7 makalah yang meliputi pelbagai disiplin penulisan merangkumi budaya, warisan dan sejarah yang ditulis hasil dari penyelidikan oleh mereka yang pakar dan berpengetahuan dalam bidang masing-masing.

ISBN : 2811-387
Pengarang: Hak Cipta @ Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sararawak
Muka surat: 194
Harga Buku : RM 45.00

Kongsi buku ini