SARJANA YANG DIKENALI: Dr. Antonio Guerero

KUCHING: 3 MEI 2023 Semalam menyantuni seorang sarjana dari Perancis, Dr. Antonio Guerero dan isteri di Rumah Hijau, Kuching. Beliau mengkaji suku kaum Kenyah di Kalimantan Timur pada tahun 1970-an. Mereka fasih bertutur dalam Bahasa Melayu (Indonesia). Sebenarnya beliau hampir setiap berkunjung ke Sarawak dan kami sering berwacana tentang sejarah dan budaya Borneo. Buku yang […]