Tema Hari Guru 2023: Guru Insani Pemangkin Generasi Madani

  Tema Hari Guru bagi tahun 2023, “Guru Insani Pemangkin Generasi Madani,” menekankan pentingnya peranan pendidik dalam membentuk generasi yang beradab dan bertanggungjawab. Selain itu, tema ini mengetengahkan matlamat pendidikan yang lebih luas iaitu mewujudkan masyarakat yang harmoni, beradab dan berakhlak mulia. Tema pada kali ini juga memfokuskan kepada “Kesediaan guru mendukung aspirasi Falsafah Pendidikan […]